White noise för bebisar - Vad det är och hur det fungerar

Publicerad
Uppdaterad
Hanna Pauser
Skriven av
Dad holding a yawning infant in his arms

Att få bebisens sömn att fungera (med sitt eget behov av sömn och återhämtning) kan ofta vara lite som ett pussel. Rollen som white noise spelar i det pusslet är ofta att hjälpa till och göra så att läggningarna fungerar smidigare. Det kan även bidra till att minska onödiga uppvak.

Vad är white noise?

White noise, eller vitt brus på svenska, är ett hjälpmedel som i forskning visats kunna vara effektivt för att använda för att lugna och söva bebisar¹. I en studie somnade 80% av de nyfödda inom fem minuter när de fick lyssna på White noise under läggningen i jämförelse med enbart 25% som sövdes utan².

White noise är ett brus som innehåller många eller alla hörbara frekvenser i samma jämna styrka. Det kan framkallas av en förälder som gör ett “ssshhhhhhhh” ljud eller spelas i en white noise-maskin eller spelas på en mobil eller bärbar högtalare.

Hur kan white noise hjälpa min bebis att sova?

White noise och andra ljud tros påminna om ljudbilden som bebisar är van vid från livmodern där det aldrig är tyst. Tvärtom visar forskning att ljudnivån i livmodern kan vara relativt hög, från 72-88 db. Ljud kan därför ge en lugnande effekt i jämförelse med en tyst miljö som kan upplevas som mindre trygg.

Det kontinuerliga ljudet kan också jämna ut ljudbilden i rummet genom att stänga ute små plötsliga ljud som annars kan riskera att väcka bebisen.

Så använder du white noise

White noise kan användas vid insomning (och vid behov kontinuerligt) vid både naps på dagen och vid nattsömn. Du kan spela upp det från mobilen, antingen direkt eller från en portabel högtalare. Placera ljudkällan en bit bort från barnet i rummet. Kom även ihåg att sätta mobilen på ljudlöst och flygplansläge om du anvädner den.

Se till att nivån på brus och ljud inte är för hög så att den kan riskera att skada barnets hörsel över tid. Det går dock bra att höja ljudet till en lite högre nivå en kort stund om du behöver lugna eller söva bebisen och sedan sänka till en låg kontinuerlig nivå. 

Ofta behöver man testa sig fram till vilken sorts brus eller ljud som fungerar bäst för just sin bebis. I Napper kan du testa olika sorters brus och ljud, inklusive white noise, pink noise, brown noise och blue noise.

White noise vs Pink noise

White noise beskriver oftast ett statiskt brus som ibland är ett oidentifierbart ljud men kan också bildas t.ex. från hushållsmaskiner eller i en radio. Pink noise är istället ett naturligt och igenkännbart ljud - som t. ex. regnljud, vindsus, vågbrus eller löv som prasslar.

I Napper har vi samlat både vitt och rosa brus och andra ljud som har utvecklats för att användas vid insomning.

Brown noise för bebisar

Brown noise är en sorts white noise som har en lägre frekvens och därmed är dovare och kan upplevas mer lugnande. Ljudet påminner om det dova bruset från havet. Du hittar Brown noise i Napper’s bibliotek för ljud och vaggvisor.

Blue noise för bebisar

Blue noise är en typ av white noise som har en frekvensrespons som ökar med frekvensen, vilket innebär att de högre frekvenserna i ljudet är mer framträdande än de lägre frekvenserna. Det ger ett ljud som kan uppfattas som "hissande" eller "sprakande". Du hittar även Blue Noise i Nappers bibliotek för ljud och vaggvisor.

Hur hög ska volymen vara för white noise för en bebis? 

Rekommendationen från American Academy of Pediatrics (AAP) är att ljudnivån bör vara under 50 dB när ljudet befinner sig på 30 meters avstånd³. Du kan enkelt mäta ljudnivån några gånger med en app som mäter decibel om du vill få en uppfattning om ljudets styrka.

När ska man sluta använda white noise?

Det finns ingen rekommenderad gräns för när white noise och lugnande ljud bör upphöra att användas, det är upp till dig som förälder. Vissa väljer att sluta när bebisen närmar sig två års ålder men vissa fortsätter längre än så. White noise kan användas även av äldre barn och används även av många vuxna för att stötta koncentration och lugna vid insomning.

1. Riedy SM, Smith MG, Rocha S, Basner M. Noise as a sleep aid: A systematic review. Sleep Med Rev. 2021 Feb;55:101385. doi: 10.1016/j.smrv.2020.101385., https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33007706/

2. Spencer, Moran, Lee, Talbert. White noise and sleep induction. ResearchGate. Published June 29, 2016., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1792397/

3. American Academy of Pediatrics. Infant Sleep Machines and Hazardous Sound Pressure Levels. Pediatrics. April 2014., https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/133/4/677/32749/Infant-Sleep-Machines-and-Hazardous-Sound-Pressure?redirectedFrom=fulltext